2017-09/valontasaajat-kuva-04-09-2017

VALONTASAAJAT 1210MM JA 1610MM

Sun-Flex NON-REFLEX häykäisyn estäjä

Toimistoympäristön kontrastit suositusten mukaisiksi. Vähentää usein jopa päänsärkyä ja stressiä aiheuttavaa valon välkkymistä. Silmien hyvinvointiin. Tuottavuuden parantamiseen.

Näköergonomia kuntoon

katkaise näköyhteys valonlähteeseen,

luminanssi, tietyn pinnan heijastaman valon määrä kuriin!

Epäsuora valaistus

Epäsuoran yleisvalon tunnistaa siitä, että valolähde ei ole näkyvissä, vaan valo tulee huoneeseen katon tai valaisimen päällä olevan heijastuspinnan kautta. Sun-Flex Yleisvalontasaajassa valo suodatetaan tasaajan läpi, mikä ilmiönä on hyvin lähellä edellä mainittua epäsuoran valon ominaisuutta.

Sun-Flex Yleisvalontasaaja tuottaa kuitenkin useaan epäsuoraan valaistusratkaisuun verrattuna suuremman valonmäärän.

Näyttöpäätetyöskentelystä on annettu vuonna 1993 EU-direktiiviin perustuva valtioneuvoston päätös, jonka mukaan valaistuksen on taattava riittävä valo ja tarkoituksen mukainen kontrasti kuvaruudun ja taustan välille. Mahdollinen häiritsevä häikäisy ja heijastukset on ehkäistävä. Sun-Flex Yleisvalontasaaja on kehitetty nimenomaan tätä tarvetta ajatellen.

Sun-Flex Yleisvalontasaaja on ratkaisu näköergonomiaan vaikuttavien kontrastien saamiseksi suositusten mukaiseksi. Sun-Flex Yleisvalontasaajan vaikutus myös näköergonomian toiseen osa-alueeseen, yleisvalon määrään, on merkittävä.

Esimerkki toimistossa tehdystä mittauksesta, tavallisen loisteputken kontrastieroja aiheuttava valon määrä:

Korkeudella 165 cm

ilman Sun-Flex Yleisvalontasaajaa 1373 luxia

Sun-Flex NoReflex Yleivalontasaajalla 624 luxia

Pöydällä ilman Sun-Flex Yleisvalontasaajaa – luminanssi on korkea ja kontrastiero suuri 615 luxia. Pöydällä

ilman Sun-Flex NoReflex Yleisvalontasaajaa luminanssi-kontrasti ero on korkea kontrastiero on suuri 615 luxia.

Sun-Flex NoReflex Yleisvalontasaajalla luminanssikontrasti on pieni 378 luxia.

Suositus luminanssierojen suhteeksi

Silmä rasittuu, jos vuorotellen joudutaan katsomaan erilaisen luminanssin omaavia pintoja. Silmä rasittuu myös, kun se altistuu suurelle luminanssimäärälle. Eri pintojen luminanssiarvojen suhde tulee olla kohtuullisella tasolla. Kun valon voimakkuus, eli luxit, ovat ohjearvojen mukaiset, tulee katseen suuntaisten luminanssien suhteen olla 1:1 ja 3:1 välillä, ja koko näkökentässä enintään 10:1.

Valoa ja väriä

Suosittelemme toimistoympäristöön hiukan kellertävää valoa. Paperit on yleensä käsitelty hieman sinerheijastaviksi ja tällöin kellertävä valo neutralisoi sinerheijastuksen.

Tekniset tiedot:

Vakiokoot:

  • Tuotenumero
  • 16000 1210 x 360 mm
  • 16001 1610 x 360 mm

·        16003 660 x 700 mm

·        Materiaali: akryyli

  • Käyttölämpötila: max. 70°C
  • Muovauslämpötila: 160°C
  • Paloluokitus: luokka B2(DIN 4102)